Webinaria

Webinaria to bezpłatne spotkania on-line z ekspertami, prowadzone w grupach (max. 25 osób), przy użyciu platformy webinarowej, umożliwiającej interaktywny udział w spotkaniu.

Tematyka i harmonogram webinariów organizowanych przez Wszechnicę UJ:

  1. Psychologia dla coachów
  2. Szkoła Coachów – The Art and Science of Coaching
  3. Ścieżki certyfikacji coacha

Poznaj program The Art & Science of Coaching: poznaj szczegóły