Marilyn Atkinson

Dr Marilyn Atkinson, założycielka Erickson Coaching International oraz pomysłodawca ukierunkowanego i zorientowanego na wyniki modelu coachingu. Aktywnie przyczyniła się do powstania i rozwoju psychologii Solution-Focused, NLP i rozwoju Analizy Meta Programów dla efektywnego zatrudniania i zarządzania w organizacjach na świecie. Jako psycholog uczestniczyła w procesie tworzenia i wdrożenia wielu zorientowanych na wynik rozwiązań dla sprawnego działania organizacji oraz dla menedżerów w organizacjach na całym świecie.

Przez wiele lat była studentką Milton Erickson’a i jego nazwiskiem nazwała swoją firmę Erickson College International. Miała zaszczyt pracować bezpośrednio z Fritz Perls, twórcą psychologii Gestalt. Od ponad dekady tworzy i rozwija programy trenerskie dla korporacji, jak również szkolenia certyfikujące dla coachów (ICF ACTP The Art and Science of Coachingu), które dziś prowadzone są w 36 krajach na całym świecie.

Jako Zarejestrowany Psycholog organizacyjny, Marilyn jest Master Trenerem i specjalistą NLP w komunikacji Ericksonowskiej.

Od połowy lat 1990 tworzy i rozwija programy szkoleniowe dla trenerów biznesu. Od tego czasu pomaga też wiodącym firmom i liderom biznesu poprzez metodologię coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach.

Marilyn jest współautorką trzech książek The Art & Science of Coaching Trilogy. Obecnie wciąż podróżuje, robiąc to co kocha najbardziej, czyli dzieląc się wiedzą na temat coaching i kształcąc kolejne pokolenia coachów. Marilyn odwiedza również Polskę i prowadzi szereg swoich autorskich szkoleń zaliczanych do CCE.