Czym jest coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który wspiera osoby indywidualne i organizacje w rozwoju, zwiększa efektywności pracowników, podnosi motywację i polepsza efektywność ich działania.

Coach pracując bezpośrednio z klientem może dotykać takich zagadnień jak: podniesienie efektywności pracy, rozwój kariery i obszarów związanych z biznesem, relacje interpersonalne, relacje w rodzinie, rozwój osobisty, finanse, zdrowie i wiele innych zagadnień znajdujących się w kręgu zainteresowania lub potrzeb klienta.

W trakcie coachingu klient wyznacza sobie konkretne cele, nad którymi chciałby pracować i we współpracy z coachem stopniowo i konsekwentnie je realizuje. Proces coachingu wspiera klienta w sprecyzowaniu osiągalnych i mierzalnych celów, w optymalizacji najskuteczniejszego i realistycznego działania, jak również poprzez utrzymanie odpowiedniej motywacji.

Rolą coacha w relacji z klientem jest baczne słuchanie klienta i zadawanie mu pytań w sposób, który pomoże mu rozwinąć skrzydła, dosięgnąć swoich najgłębszych zasobów i uruchomić kreatywność. Coach nie jest psychologiem ani doradcą – jego głównym celem jest tak pokierować rozmową coachingową, aby klient sam mógł odnaleźć swój potencjał i czerpać ze swoich własnych, nieograniczonych zasobów.

U podstawy coachingu w myśl Miltona Ericksona leży 5 zasad, które pozwalają na uzyskanie przez klienta możliwie najlepszego dla niego rezultatu:

  1. Ludzie są ok tacy, jacy są.

Każdy z nas jest inny, niepowtarzalny i… ok. Ja jestem w porządku i Ty jesteś w porządku. Wszyscy jesteśmy ok. Nikt nie jest zepsuty lub „nie taki jak trzeba”.

  1. Ludzie już mają wszystkie zasoby jakich potrzebują.

Celem coachingu jest właśnie odkrycie zasobów, które w nas drzemią i które wszyscy mamy. Człowiek posiada w sobie wszystkie zasoby jakich może potrzebować bez względu na sytuacje w jakich się znajduje. Kluczem do ich odnalezienia jest coaching.

  1. Człowiek zawsze dokonuje najlepszego wyboru w danym momencie.

Człowiek zawsze dokonuje najlepszego wyboru w sytuacji, w jakiej się znajduje. Każdy wybór, którego dokonujemy był najlepszy dla nas w momencie podejmowania decyzji. Trafność naszych decyzji zawsze weryfikuje czas, ale w chwili podejmowania decyzji zawsze podejmujemy najlepszą z dostępnych wyborów.

  1. Każdemu zachowaniu towarzyszy pozytywna intencja.

Ta zasada często wzbudza kontrowersje. Patrząc na historię naszych dziejów widzimy wiele „czarnych charakterów”, które trudno podejrzewać o pozytywną intencję. Pamiętajmy jednak, że pozytywna intencja jednej osoby nie musi mieć pozytywnego rezultatu dla drugiej. Krzyczący na nas szef, rodzic często nie krzyczy, ponieważ chce nam zrobić przykrość lecz uzyskać np. lepszy wynik finansowy czy też zapewnić bezpieczeństwo dziecku.

  1. Zmiana jest nieunikniona.

Zmiana jest nieunikniona i wszystko co nas otacza, biegnący czas, otaczający nas ludzie, wszystko się zmienia i zmieniać się będzie. Każda sesja coachingowa, każda rozmowa, każde odkrycie klienta wnosi coś nowego, powoduje zmianę sposobu postrzegania świata, sposobu myślenia, zmianę perspektywy.