Certifikacja ICF

Wyznacznik Twojego profesjonalizmu

 

Certyfikacja International Coach Federation (ICF) jest dowodem na Twoje zaangażowanie w pracę Coacha i na Twój profesjonalizm w zawodzie. Dzięki certyfikacji ICF Twój klient wie, że warto z Tobą pracować, że masz wysokiej jakości uprawnienia do prowadzenia sesji coachingowych. Stajesz się wiarygodnym partnerem do współpracy.

 

✓ 84% klientów uważa, że ważne jest, że trenerzy są posiadają Certyfikat

✓ Akredytowane trenerzy mają wyższe dochody niż Ci bez akredytacji

✓ Klienci, którzy pracowali z certyfikowanymi coachami byli bardziej zadowoleni i bardziej skłonni aby polecać coacha innym

 

Erickson jest uznawaną na całym świecie instytucją szkolącą trenerów i coachów o najwyższych kompetecjach. Nasze szkolenia przeszły regorystyczne wymogi International Coach Federation (ICF) i spełniają wszystkie warunki aby umożliwić Ci Certyfikację na światowym poziomie. Poprzez ciągłe dopracowywanie standardów oraz wymogów stawianych zarówno instytucjom szkoleniowym jak i coachom, ICF zapewnia, że każdy certyfikowany przez nich program, trener i coach wyróżnia się najwyższym poziomem kompetencji, profesjonalizmu i etyki.


Accredited Coach Training Program (ACTP)

 

Program „The Art and Science of Coaching” jest programem o najwyższym poziomie akredytacji przyznawanej przez International Coach Federation (ICF). Ukończenie wszystkich 5 modułów “The Art and Science of Coaching” umożliwia absolwentom ubieganie się o certyfikat na poziomie ACC I PCC bez konieczności zdawania egzaminu prowadzonego przez International Coach Federation (ICF).


 

ICF Associated Certified Coach (ACC)

Ukończenie pięciu modułów  The Art & Science of Coaching, spełnia 4 z 6 wymogów ICF dla Certyfikatu ACC. Pozostałe 2 warunki, które spełnisz już samodzielnie to:
✓odbycie i udokumentowanie 100 godzin coachingowych  (co najmniej 75 godzin z tych godzin musi być z klientami płacącymi, a minimalna liczba klientów to 8)
✓ Zakup członkostwa w  ICF ($ 100 USD)


ICF Professional Certified Coach (PCC)

Ukończenie pięciu modułów The Art & Science of Coaching, oraz wymagań certyfikacji Associate Coach (ACC), jesteś na dobrej drodze do uzyskania certyfikacji na poziomie Professional Certified Coach (PCC). Potrzebujesz jeszcze:

✓  750 godzin coachingowych (co najmniej 675 godzin musi być z klientami płacącymi) a ich minimalna liczba to 25 klientów
✓ Zakup członkostwa ICF ($ 300 USD)


ICF Master Certified Coach (MCC)

W celu uzyskania Mistrz Certified Coach , musisz spełniać dodatkowe kryteria:
✓  2500 godzin coachingowych godzin (co najmniej 2250 musi być z płacącymi klientami)
✓ Ukończone 10 godzin Mentor Coaching
✓ Ocena nagranych sesji  (nagrania audio i dwa pisemne stenogramy z sesji coachingowych)
✓ Zdanie Testu Wiedzy Coachingowej (CKA) – chyba, że został on ukończony wcześniej przy okazji ubiegania się o ACC lub PCC.
✓ Zakup Członkostwa ICF ($ 575 USD)